Bestuursleden

Voorzitter
Frieda De Clercq

Secretaris
Mart Nieskens

Penningmeester
Eric Brauns

Commissaris
Michaela van Kerkom